Andere Tijden - Dutch Broadcasting Company

audiovisuele media & journalistiek

2016 Andere Tijden: In de ban van de KoningTwee mislukte coups tegen koning Hassan II begin jaren zeventig zetten de gespannen binnenlandse verhoudingen in Marokko nog meer op scherp. Dat leidt ook onder Marokkanen in het buitenland tot verdeeldheid. Koningsgezinde gastarbeiders in ons land verenigen zich in de Marokkaanse belangenorganisatie ‘Amicales’, maar tegenstanders zien hierin de lange arm van het regime in Marokko.

2015 Andere Tijden: Help de Russen de Winter door. Meer dan 20 miljoen gulden haalt de VARA op met de actie 'Help de Russen de winter door'. Het avondvullende programma in 1990 wordt gepresenteerd door Astrid Joosten, Peter Jan Rens en Sonja Barend (met bontmuts rechtstreeks vanuit Moskou). Vooral bedrijven tasten diep in de buidel; een gift betekent gratis reclame. Maar bij nader inzien blijkt de honger in Rusland wel mee te vallen en het ingezamelde geld gaat o.a. naar medicijnen.

2014.Andere Tijden: De Nederlandse Treinindustrie. Een fyra trein gekocht in Italie en volgens de NS te slecht is om mee te rijden. Vroeger kocht de NS vrijwel al zijn treinen bij Nederlandse fabrieken als Werkspoor. Treinen waarvan sommigen 60 jaar oud zijn en nog elke dag in actieve dienst zijn. Maar die treinindustrie ging in de zeventiger jaren ten onder, omdat ze de concurrentie uit het buiteland niet meer aankonden. Of was er meer aan de hand?

2013. Andere Tijden: Het Witte Goud. Film voor Andere Tijden over de opkomst en teloorgang van de meststof chilisalpeter in Nederland en Chili rond 1900. De Groninger boeren werden er rijk door, omdat de Chilisalpeter veel hogere gewasopbrengsten opleverde. Maar de mijnarbeiders in de Atacama woestijn in Chili werden enorm uitgebuit. Toen ze daar tegen in opstand kwamen moesten duizenden dat met de dood bekopen.