Opdrachtgevers van DBC. - Dutch Broadcasting Company

audiovisuele media & journalistiek

Opdrachtgevers

       

    

      

               

 

           

                                  

              

                

   

      

       

Publieke omroep

Opdrachten worden uitgevoerd voor VARA. NTR, Tros, KRO en NCRV, RTV
Noord-Holland en RTV Noord. Daarnaast ook actief voor ZDF Auslandjounal, Channel4 News en VRT.

Prins Claus Fonds                                                                                           Gebaseerd op het uitgangspunt dat cultuur een basisbehoefte is, zoekt het Prins Claus Fonds actief naar culturele samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen met excellente partners in gebieden waar de middelen en mogelijkheden voor culturele expressie, creatieve productie en onderzoek beperkt zijn en cultureeel erfgoed wordt bedreigd. DBC maakte een video voor de presentatie van de jaarlijkse Prins Claus prijzen.  www.princeclausfund.org

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie                                       De NVLF is de beroepsvereniging van en voor logopedisten. De vereniging telt 4000 leden. De vereniging behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden werkzaam in loondienst in het onderwijs en de gezondheidszorg en van leden die zich als zelfstandig logopedist hebben gevestigd. DBC maakte een serie voorlichtingsfilms voor de NVLF. www.nvlf.nl

Stichting Courage

Courage is de innovatieorganisatie van de melkveesector. Courage bedenkt,
ontwerpt en realiseert grensverleggende concepten die de Nederlandse melkveehouderij nóg sterker maken. Toekomstige bedreigingen en beperkingen omzetten in profijtelijke nieuwe kansen, dat is de uitdaging.
Hierbij treedt Courage vooral op als initiator, makelaar en regisseur. Partijen van binnen en buiten de sector komen bij elkaar. Nieuwe coalities die innovaties bedenken, maar die ook in de praktijk toepassen. www.courage2025.nl

Stichting Beeldlijn

Maakt documentaire films over het culturele, sociale en politieke leven in Noord Nederland. Met deze films wordt een beeld geschetst van de dynamiek van de Noord-Nederlandse samenleving. DBC maakte films voor Beeldlijn zoals 'Het Witte Goud' over de geschiedenis van de kunstmest Chilisalpeter en een bekroonde documentaire over de dichter Rutger Kopland. www.stichtingbeeldlijn.nl

De Key

 Woningstichting de Key te Amsterdam. DBC maakte een jubileumfilm over het 100-jarig bestaan van de Key.  www.dekey.nl