Toukomst wil nieuw aardbevingsproject niet financieren - Dutch Broadcasting Company

audiovisuele media & journalistiek

Hieronder het rapport van het Toukomst panel:
Een Schat van Waarde Project 34. Een Schat van Waarde bestaat uit een film en miniatuur-huisjes van klei Requiem voor een huis. Beiden zijn een hommage aan de Groningers en hun bouwcultuur en hebben hetzelfde doel: erkenning van de problemen van de Groningers die veroorzaakt zijn door gaswinning waardoor een nieuw toekomstperspectief ontstaat. Beoordeling Publieksbeoordeling: 4,0 ?
Bij Een Schat van Waarde wijkt ons advies af van de publieksbeoordeling. Waar het project vier sterren heeft gekregen van het publiek, kwam onze eigen beoordeling uit op een gemiddelde van 2,4 sterren. Als panel vinden we dat projecten in Toukomst een positief toekomstperspectief moeten bieden.
Het script gaat vooral over het verleden en vertelt een treurig verhaal dat te weinig gericht is op het perspectief op de toekomst van de provincie. Wij denken bovendien dat de blijvende impact van dit project te beperkt is. Om dezelfde redenen kiezen we ook niet voor de miniatuurhuisjes van klei Requiem voor een huis.
De basis van het idee, het maken van een film over Groningen, spreekt ons wel aan. Deze film moet volgens ons de positieve kanten van Groningen laten zien. Daarom hebben we het idee Belicht de positieve kant van Groningen in een film, toegevoegd aan Ons Verhoal. Wij nodigen de filmmaker van Een Schat van Waarde en andere filmmakers uit de provincie uit om hier een voorstel voor te doen.

Hieronder de brief die wij aan alle medewerkers van het project ZARA hebben gestuurd.

Amsterdam 28 januari 2021

Beste ondersteuners en vrienden van het aardbevingsproject ‘Zara’,

Helaas hebben wij te horen gekregen dat de Toukomst, met 100 miljoen op zak, het filmproject Zara als vervolg op ‘De Stille Beving’ unaniem heeft afgewezen.  Het panel, bestaande uit 20 Groningers, heeft op voorhand besloten dat ze geen aandacht (meer)willen besteden aan de huidige problematiek van aardbevingen, moeizame schadeherstel en gedupeerden.  

Daarmee verdween ons project een één keer achter de horizon.  Een opmerkelijk besluit, omdat bij een eerder gehouden Toukomst peiling onder de Groninger bevolking, ons project als tweede van alle 59 projecten uit de bus kwam met de meeste beoordelingen en in de top 10 belandde van de meest favoriete plannen (4 van de 5 sterren). Een jaar lang hebben we meegedaan met het project van de Toukomst en kregen we tussentijds veel bijval vanwege de concreetheid van ons project en het serieuze doel. We voldeden in dat traject aan alle voorwaarden, maar het panel bedacht opeens een ander uitgangspunt.

Nu ben ik als maker en bedenker wel gewend dat een idee ook kan worden afgewezen, maar ik vind het voor de gedupeerden een bittere gewaarwording.  Wij hebben steeds gezegd dat dit plan een erkenning is voor de gedupeerden en dat die erkenning juist hen helpt om een nieuwe toekomst te bouwen zonder aardbevingsellende.

Het panel oordeelde anders, maar hebben wel een half miljoen vrijgemaakt voor een positieve film over Groningen zonder dat er ook maar één plan op tafel ligt. Nog vreemder is dat het Impuls Loket van het Nationaal Programma Groningen, waar ook de Toukomst onder valt, ons project direct omarmde en financieel steunde. Maar dat gaat om een lagere bijdrage waar het project niet van geproduceerd kan worden.

Vanavond worden om 18.30 uur  bij RTV Noord de winnaars bekend gemaakt. Ook daar zal gesproken worden over ons project. 

Je vind ons project via deze link  https://www.toukomst.nl/projecten/schat/

Voor het project Zara betekent dit na vier jaar voorbereidingen en dat we helaas (voorlopig) moeten stoppen met verdere realisering. Ik kan jullie alleen maar bedanken voor alle inzet en steun en adviezen van jullie kant om mee te denken/werken aan dit project en die bijzondere ontmoetingen koester ik.

Groeten,

Piet Hein van der Hoek (regisseur project Zara )

Nieuwe Leliestraat 21

1015SH Amsterdam

Mobiel 06-24276315

What do you want to do ?
New mailCopy