Zembla vervolg - Dutch Broadcasting Company

audiovisuele media & journalistiek

21.12.2000. ‘Chaos op het  spoor’. Wat heeft de privatisering van het spoor de reiziger nu eigenlijk opgeleverd. Het lijkt vooral chaos met veel meer vertragingen.Video

9.11.2000   ‘Smeulend vuur ‘. Over de toenemende risico’s van vrijwillige brandweerkorpsen in ons land . Daardoor melden steeds minder burgers zich aan als vrijwilliger, waardoor er onderbezetting bij de korpsen is ontstaan. Video

23.5.2000 ‘Giftig op Bayer’. Een vaccin van Bayer voor zieke koeien leidt tot veel sterfgevallen onder deze dieren. Gedupeerde boeren vechten voor schadeloosstelling. Video

21.3.2000. ‘De Defensieorders’.  Nederland koopt voor miljarden aan militaire goederen in het buitenland. Vaak worden in ruil voor die opdrachten door de buiteblandse ondernemingen compensatieordes in Nederland beloofd. Maar dat zijn ondoorzichtige afspraken.Video

11.1.2000 ‘De Last van de Vrijspraak’. Verdachten die ten onrechte in de cel hebben gezeten, voelen zich daarna altijd aangekeken op hun beschuldiging. En een schadevergoeding door Justitie is maar heel minimaal. Video

11.02.1999. ‘De Groninger Moorden’. De provincie Groningen zit al jaren opgescheept met veel onopgeloste moorden op prostituees en een studente. Portret van de nabestaanden  en de groeiende kritiek op de Groninger politie, die niet in staat lijkt de zaak tot een oplossing te brengen. Video

19.11.1999 ‘De Prijs van de Vooruitgang’. Nederland wil graag aangesloten worden op het hogesnelheidsspoornet van Europa. Zo ontstaat de HSL Zuid naar België en plannen voor een hogesnelheidsspoorlijn naar Duitsland. Maar de miljarden investeringen lijken nauwelijks op te wegen tegen de magere reizigersstromen en de enorme ingrepen in het landschap. Video

17.6.1999 ‘Handel in Hulp’. Ons land blijkt de grootste handelaar te zijn in hulpgoederen voor rampgebieden. De film toont de bedrijven en de Hollandse koopmansgeest. Intussen gaat in deze handel honderden miljoenen om. Video

8.04.1999 ‘Verspilde Energie’  Door de lage olieprijs.komt nieuwe winning van aardgas en olie in Nederland helemaal stil te liggen. Veel kostbare energie blijft daarom onaangeroerd in onze bodem zitten en werkgelegenheid en kennis dreigt verloren te gaan. Video

3.12.1998 ‘De strijd om de Container’. In de Rotterdamse haven worden vier miljoenen containers overgeslagen, maar hoe krijg je die naar het achterland vervoerd. Vrachtwagens met containers staan voortdurend in de file en het goederenvervoer per spoor kan geen kant op op het overvolle spoorwegnet van ons land. De binnenvaart zegt de groei gemakkelijk aan te kunnen en zo worden de.voor en tegens van de aanleg van de Betuwelijn onderzocht. Video

 8.10.1998. ‘Stralend afval’. Waar moet Nederland met al zijn kernafval heen. Een zoektocht langs de afvalbergen van kerncentrales, ziekenhuizen en het bedrijfsleven. Een definitieve oplossing is nog steeds niet in zicht. Intussen stoppen we al het afval maar in een tijdelijke opslag in Zeeland. Wat er daarna mee moet gebeuren weet nog niemand. Video

7.5.1998 ‘Autisme; de Wereld in Fragmenten’. Eerste documentaire over de wereld van de  ‘rainmen’ van Nederland. Omdat vaak hun autisme niet herkend wordt, worden ze als zonderling afgeschilderd en vallen ze in de gezondheidszorg tussen wal en schip.Dat leidt vaak wantoestanden en soms tot zelf tot de dood van een autist. Video

15.01.1998   ‘Files in de Lucht’.  Het luchtverkeer op Schiphol en ook bovenons kleine land groeit enorm. Per jaar vliegen alleen al  3 miljoen vliegtuigen over ons land zonder zelfs maar een Nederlandse luchthaven aan te doen  Dat leidt letterlijk tot filevorming in de lucht en heeft gevolgen voor de veiligheid en de luchtkwaliteit. En in het overvolle Nederlandse luchtruim probeert de luchtmacht ook nog ruimte vinden om te oefenen. Video

23.11.1997 ‘Geweld achter de Gordijnen’. Portret van drie vrouwen die ernstig mishandeld werden door hun man. Aanleiding is een onderzoek naar de  vermoedelijke omvang van het probleem en een  campagne van de overheid om geweld tegen vrouwen uit de taboesfeer te halen. Het huiselijke geweld blijkt volgens de nieuwe cijfers  zo groot te zijn, dat het onderzoek in twijfel wordt getrokken, omdat veel mensen het niet willen geloven. Video

Alle Zembla afleveringen zijn 40 minuten.