Zembla - Dutch Broadcasting Company

audiovisuele media & journalistiek

Zembla

DBC maakte de volgende televisie uitzendingen voor het documentaire en onderzoeksprogramma Zembla (Vara/NPS). Lengte per aflevering 40 minuten.

14.11.2005  De crash van Air Holland. Waarom ging de zo populaire chartermaatschappij failliet en welke rol speelden eventuele drugsgelden daarbij.Bekijk film

03.02.2005  Vuile auto's. Onze miljoenen auto's bedreigen de luchtkwaliteit. Steeds meer mensen worden ziek van en bouwen langs wegen kan ook niet meer. Bekijk film

22.04.2004  Wachten op de zuster. Portret van een verpleeghuis in Winsum, waar door tijdgebrek van het personeel soms bewoners worden vastgebonden. Bekijk film 

21.11.2004  De lege snelheidstrein.  De HSL zuid is bijna klaar maar er is ruzie wie er straks over de miljardenlijn gaat rijden. En de treinkaartjes worden peperduur. Bekijk film

30.10.2003  Pistachenoten uit Iran. Ons voedsel komt intussen uit heel de wereld. Maar hoe veilig is dat. Onderzoek naar gerommel met ons eten. Meer

24.07.2003  Loket kindermishandeling. Portret van de versnipperde aanpak van kindermishandeling in ons land. En hoe in Amerika dat keihard wordt aangepakt. Bekijk film 

22.05.2003  Miljarden voor de Betuwelijn. Film die letterlijk laat zien wat er gebouwd is voor 6 miljard. Wat er allemaal mis ging, zoals fraude bij de aanbesteding. Bekijk film

02.01.2003 De nieuwe watersnoodramp. Ons klimaat verandert. Het ongeloof daarover bij mensen blijft en dus ook het verzet tegen de noodzaak van overloopgebieden. Meer

07.06.2002  De zelfmoordconsulent. Film over drie consulenten van de Einder, die mensen helpen bij zelfdoding. Justitie probeert een einde aan deze praktijk te maken. Bekijk film

08.02.2002  Gevaar op het spoor. De chloortransporten over het spoor zijn al jaren omstreden. Portret van voor-en tegenstanders en waarom er nooit een doorbraak komt. Bekijk film

02.11.2001  Vergeten gevangenen. Van Dam zit al jaren wegens drugs ziek in een gevangenis in India. Deze film leidt tot een politiek debat en de vrijlating van Van Dam.

04.05.2001  De Madagascar connectie. Film over omstreden Nederlandse dierenhandelaar in Madagascar. En de vraag waarom zoveel mensen exotische dieren houden. Meer

08.03.2001  Stroom te koop. Onze electriciteitsbedrijven zijn geprivatiseerd. De stroom is daardoor niet goedkoper geworden en kernenergie. Meer

21.12.2000. ‘Chaos op het spoor’. Wat heeft de privatisering van het spoor de reiziger nu eigenlijk opgeleverd. Het lijkt vooral chaos met veel meer vertragingen.Bekijk film

9.11.2000 ‘Smeulend vuur ‘. Over de toenemende risico’s van vrijwillige brandweerkorpsen in ons land . Daardoor melden steeds minder burgers zich aan als vrijwilliger, waardoor er onderbezetting bij de korpsen is ontstaan. Meer

23.5.2000 ‘Giftig op Bayer’. Een vaccin van Bayer voor zieke koeien leidt tot veel sterfgevallen onder deze dieren. Gedupeerde boeren vechten voor schadeloosstelling. Meer

21.3.2000. ‘De defensieorders’. Nederland koopt voor miljarden aan militaire goederen in het buitenland. Vaak worden in ruil voor die opdrachten door de buiteblandse ondernemingen compensatieordes in Nederland beloofd. Maar dat zijn ondoorzichtige afspraken.

11.1.2000 ‘De last van de vrijspraak’. Verdachten die ten onrechte in de cel hebben gezeten, voelen zich daarna altijd aangekeken op hun beschuldiging. En een schadevergoeding door Justitie is maar heel minimaal.

11.02.1999. ‘De Groninger moorden’. De provincie Groningen zit al jaren opgescheept met veel onopgeloste moorden op prostituees en een studente. Portret van de nabestaanden en de groeiende kritiek op de Groninger politie, die niet in staat lijkt de zaak tot een oplossing te brengen.

19.11.1999 ‘De prijs van de vooruitgang’. Nederland wil graag aangesloten worden op het hogesnelheidsspoornet van Europa. Zo ontstaat de HSL Zuid naar België en plannen voor een hogesnelheidsspoorlijn naar Duitsland. Maar de miljarden investeringen lijken nauwelijks op te wegen tegen de magere reizigersstromen en de enorme ingrepen in het landschap. Bekijk film

17.6.1999 ‘Handel in hulp’. Ons land blijkt de grootste handelaar te zijn in hulpgoederen voor rampgebieden. De film toont de bedrijven en de Hollandse koopmansgeest. Intussen gaat in deze handel honderden miljoenen om.Bekijk film

8.04.1999 ‘Verspilde energie’ Door de lage olieprijs.komt nieuwe winning van aardgas en olie in Nederland helemaal stil te liggen. Veel kostbare energie blijft daarom onaangeroerd in onze bodem zitten en werkgelegenheid en kennis dreigt verloren te gaan.

3.12.1998 ‘De strijd om de container’. In de Rotterdamse haven worden vier miljoenen containers overgeslagen, maar hoe krijg je die naar het achterland vervoerd. Vrachtwagens met containers staan voortdurend in de file en het goederenvervoer per spoor kan geen kant op op het overvolle spoorwegnet van ons land. De binnenvaart zegt de groei gemakkelijk aan te kunnen en zo worden de.voor en tegens van de aanleg van de Betuwelijn onderzocht. Bekijk film

8.10.1998. ‘Stralend afval’. Waar moet Nederland met al zijn kernafval heen. Een zoektocht langs de afvalbergen van kerncentrales, ziekenhuizen en het bedrijfsleven. Een definitieve oplossing is nog steeds niet in zicht. Intussen stoppen we al het afval maar in een tijdelijke opslag in Zeeland. Wat er daarna mee moet gebeuren weet nog niemand.

7.5.1998 ‘Autisme; de Wereld in Fragmenten’. Eerste documentaire over de wereld van de ‘rainmen’ van Nederland. Omdat vaak hun autisme niet herkend wordt, worden ze als zonderling afgeschilderd en vallen ze in de gezondheidszorg tussen wal en schip.Dat leidt vaak wantoestanden en soms tot zelf tot de dood van een autist.

15.01.1998 ‘Files in de lucht’. Het luchtverkeer op Schiphol en ook bovenons kleine land groeit enorm. Per jaar vliegen alleen al 3 miljoen vliegtuigen over ons land zonder zelfs maar een Nederlandse luchthaven aan te doen Dat leidt letterlijk tot filevorming in de lucht en heeft gevolgen voor de veiligheid en de luchtkwaliteit. En in het overvolle Nederlandse luchtruim probeert de luchtmacht ook nog ruimte vinden om te oefenen. Bekijk film

23.11.1997 ‘Geweld achter de gordijnen’. Portret van drie vrouwen die ernstig mishandeld werden door hun man. Aanleiding is een onderzoek naar de vermoedelijke omvang van het probleem en een campagne van de overheid om geweld tegen vrouwen uit de taboesfeer te halen. Het huiselijke geweld blijkt volgens de nieuwe cijfers zo groot te zijn, dat het onderzoek in twijfel wordt getrokken, omdat veel mensen het niet willen geloven. Bekijk film

Alle Zembla afleveringen zijn 40 minuten.